kuvitus

Kotimaisella luonnonkivellä on pieni hiilijalanjälki

4.5.2021

Ikikivi blogi: Luonnonkiven hiilineutraalius

Suomella on ilmastotavoitteita kasvihuonepäästöjen osalta. Tavoitteena on olla hiilineutraali maa vuoteen 2035 mennessä. Jotta tavoitteet täyttyisivät, tulee tarkkailla mm. rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälkeä. Kotimainen luonnonkivi tukee tavoitteita ja on ekologinen valinta matalan hiilijalanjäljen sekä pitkän käyttöikänsä ansiosta.

Kivi ry käynnisti kotimaisen luonnonkiven ympäristöseloste eli EPD hankkeen syksyllä 2019. Elinkaariarvioihin erikoistunut Bionova Ltd suoritti luonnonkivien elinkaariarvioinnin eurooppalaisen standardin (EN 15804) mukaisesti ja tulokset ovat julkaistu huhtikuussa 2020. Ympäristöselosteiden ansiosta voimme nyt esittää teille luotettavasti luonnonkivi tuotteidemme ympäristövaikutukset. Taulukosta voidaan havaita tutkimuksessa olleiden tuotteiden ilmastopäästöt valmistusvaiheessa. Liuskekiven osalta tulokset ovat kolmen yrityksen keskiarvo, joista Ikikivi Oy on yhtenä yrityksenä ollut testeissä mukana.

Taulukko Luonnonkiven valmistusvaiheen ilmastopäästöistä

Suoma

 

Suurimmat ympäristövaikutukset muodostuvat tuotantovaiheen (taulukko) ja kuljetusten päästöistä. Suomalaisten kivituotteiden hankintaketjut ovat lyhyitä.

Liuskekivellä on p

Kuva Suomalaisen liuskekivisen pihakiven ja vertailukohteiden ympäristöpäästöt, kgCO2/m2, 50 vuotta 

Käyttövaiheen päästöihin vaikuttavat mm. korjaustarpeet. Luonnonkivi on kuitenkin käyttöiältään lähes ikuinen, joten korjaustarpeita syntyy vain poikkeustapauksissa. Kuvasta huomataan kuinka betonikiven korjaukset moninkertaistavat päästöt verrattuna luonnonkiveen.

 

Kuva Tuontikiven hiilijalanjälki on moninkertainen kotimaiseen luonnonkiveen verrattuna (kuva), koska pitkät kuljetusmatkat nostavat ilmastokuormitusta.

Lisäksi luonnonkivi voidaan lähes aina kierrättää. Pitkä käyttöikä ja kierrätys mahdollisuus vahvistaa vähähiilistä kestävää rakentamista. On arvioitu, että jopa puolet luonnonkivituotteista voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan samassa käyttötarkoituksessa. Loput pystytään hyödyntämään materiaalikierrätyksessä esim. murskeena. Uusiomateriaalien käyttö vähentää jätteiden syntymistä ja neitseellisten raaka-aineiden käyttöä.

 

Ikikivi työstää vain suomalaisia liuskeita ja graniitteja. Kotimaisen kiven valinnalla kannatetaan vastuullista rakentamista ja alennetaan päästöjä lyhyillä kuljetusetäisyyksillä ja luodaan työpaikkoja Suomeen.

Ympäristövaikutusten muutokseen voivat sekä yksityiset henkilöt että yritykset  sekä julkisen sektori vaikuttaa ja edistetään hiilineutraalius tavoitteiden saavuttamista. Toimitaan yhdessä!

Voit tarkastella suomalaisen luonnonkiven ympäristöselosteet Kivi ry:n nettisivuilta: https://kivi.info/vastuullisuus/luonnonkiven-hiilijalanjalki/

Linkkejä:

Ikikivi on palveleva kivikauppa

Ikikivi on palveleva perheyritys. Meille se tarkoittaa sitä, että asiakkaan asioita hoidetaan jämptisti, reilusti ja luotettavasti. Näin varmistamme, että asiakkaamme saavat tilatut tuotteet aina aikataulussaan. Lisäksi laadukas palvelu tarkoittaa meille sitä, että autamme asiakkaita kaikissa luonnonkivirakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Toimitamme kiveä Nilsiästä koko Suomeen – ja vähän kauemmaskin.