Kotimainen kivi on vastuullinen valinta erityisesti nykyisessä maailmantilanteessa

Kansainväliset toimitusketjut ovat tätä kirjoittaessa sekaisin Ukrainan sodan vuoksi. Koronapandemiakin vaikuttaa edelleen sekä saatavuuteen että kustannuksiin. Nykyisessä toimintaympäristössä kotimainen Ikikivi on paitsi turvallinen ja toimitusvarma myös ympäristöystävällinen ja vastuullinen valinta.

kestävä hankinta

Kotimainen kivi on vastuullinen materiaalivalinta sekä hiilijalanjäljen että elinkaariominaisuuksien vuoksi

Kivi ry toteutti yhteistyössä yhteistyössä Bionovan Ltd:n kanssa selvityksen kotimaisen kiven ilmastokuormituksesta. Selvityksen mukaan kotimaisen luonnonkiven hiilijalanjälki on huomattavasti tuontikiveä pienempi.

Selvityksen mukaan suurin osa kiven päästöistä syntyy kuljetuksen aikana. Näin ollen vastuullinen rakentaja hankkii kiven mahdollisimman läheltä. ”Esimerkiksi infrarakentamisessa käytetyn reunakiven valmistus ja kuljettaminen Aasiasta Suomeen aiheuttaa 82% suuremmat päästöt suomalaiseen reunakiveen verrattuna”, selvityksessä todetaan.

Selvitys otti myös kantaa elinkaaren aikaisiin käyttöominaisuuksiin. Rakennustuotteissa vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi huoltovaatimukset, korjaustarve ja -mahdollisuudet sekä käyttöikä. Myös näillä mittareilla tarkasteltuna kotimainen kivi oli selkeästi ympäristöystävällinen ja kestävä valinta!

Kun materiaali louhitaan Ikikivellä kalliosta, mitään ei heitetä pois

Ikikivi on suomalainen perheyritys, joka on toiminut Nilsiässä yli 40 vuotta. Pitkä toimintahistoriamme nojaa vastuullisiin periaatteisiin: materiaalitehokkuuteen, resurssiviisauteen ja kierrätykseen.

Ympäristövastuun näkökulmasta Ikikiven erityispiirre on koko louhittavan materiaalin hyödyntäminen. Sivukivestä valmistetaan esimerkiksi noppakiviä, koristerouheita ja sepeliä. Näin varmistamme, että käytämme kaiken sen, mitä kalliosta irrotamme.

Hyödynnämme myös muiden toimijoiden sivuvirtoja. Graniittilouhijat ja hautakivivalmistajat eivät pysty hyödyntämään kaikkia omia sivuvirtojaan. Valmistamme myös näistä hukkapaloista myyntiin rakennus-, piha- ja sisustuskivituotteita, kuten graniittilankkuja ja noppakiviä.

Luonnollisesti pidämme huolta kaikista maa-aineksen ottoon ja ympäristöseikkoihin liittyvistä luvista. Pitkäaikaiset lupamme varmistavat, että olemme turvallinen ja luotettava toimittaja nyt ja pitkälle tulevaisuuteen.

avainlippu

Ikikivi louhos

Tervetuloa Ikikiven louhokselle