1
Kiviperustus kasvihuoneessa
1

Kasvihuoneen perustuksessa käytettiin ekograniitti-perustuskiviä